top of page

25 października 2022

Stanowisko w sprawie węgla

STANOWISKO W SPRAWIE DYSTRYBUCJI WĘGLA(1)

­STANOWISKO

WIELKOPOLSKIEJ KOALICJI SAMORZĄDOWEJ BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI

NA TEMAT PISMA WOJEWODY W SPRAWIE DYSTRYBUCJI WĘGLA

 

W związku z otrzymanym w dniu 20 października 2022 r. pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dystrybucji węgla my, samorządowcy zrzeszeni w Wielkopolskiej Koalicji Samorządowej Bezpartyjni i Niezależni, oświadczamy, że w naszej opinii w obecnych uwarunkowaniach prawnych niemożliwe jest złożenie rzetelnego sprawozdania z realnych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w paliwa stałe (węgiel).

Wśród  ustawowych zadań własnych i zleconych gminy nie ma zadań, związanych ze zbieraniem danych w zakresie zapotrzebowania na paliwa stałe na terenie gminy. Z tego względu samorządy nie gromadzą danych, pozwalających na określenie w sposób rzetelny i prawidłowy zapotrzebowania poszczególnych mieszkańców na opał, tym bardziej w podziale na transze i asortyment, o których traktuje przekazane do gmin w/w pismo.

 

Ponadto obawiamy się, że realizacja powyższych poleceń Wojewody będzie w przyszłości skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poza dopuszczalny zakres działania gminy. Taka sytuacja miała miejsce w 2020 r. przy organizacji tzw. „wyborów kopertowych”, kiedy Wojewoda bez odpowiednich podstaw prawnych występował do włodarzy gmin o przekazanie spisów wyborców Poczcie Polskiej SA. Samorządowcy, którzy to wówczas uczynili, spotkali się później z prokuratorskimi zarzutami, a część z nich otrzymała wyroki skazujące.

Z niepokojem obserwujemy niefrasobliwość rządu związaną z legislacją przepisów umożliwiających realizację tego zadania przez Samorządy. Zwracamy się do Pana Wojewody, aby z szacunku dla prawa i samorządowców powstrzymał się od wymuszania na samorządzie gminnym działań niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Jednocześnie zapewniamy, że w trosce o naszych mieszkańców, po wprowadzeniu w życie odpowiednich przepisów, adekwatnych do stawianego przed samorządami wyzwania, jesteśmy gotowi podjąć się realizacji zadania, związanego z dystrybucją węgla w naszych gminach.

 

 

 

Tarnowo Podgórne, 25 października 2022 r.

bottom of page