top of page

22 czerwca 2022

Zarząd z Absolutorium, Ruch z nową nazwą!

Walne_2022_3
Walne_2022_5
Walne_2022_1
Walne_2022_7
Walne_2022_4
Walne_2022_8
Walne_2022_9
Walne_2022_2
Walne_2022_6

22 czerwca 2022 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się Walne Zebranie członków Ruchu Samorządowo-Społecznego Bezpartyjni – Wielkopolska. Uczestniczyło w nim blisko 30 członków Ruchu, a zebranie poprowadziła Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia.

 

Najpierw sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia, Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera. Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. Przypomniał najważniejsze inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie, m.in. przyjmowane stanowiska w sprawach ważnych społecznie. Przedstawił też nowych członków, którzy w 2021 r. przystąpili do Ruchu. Następnie Prezes omówił zaangażowanie „Bezpartyjnych – Wielkopolska” w rozwijanie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd, której Ruch jest współzałożycielem. Na zakończenie swojego wystąpienia przypomniał kalendarium rozmów OK Samorząd z Polską 2050 Szymona Hołowni (porozumienie o współpracy zostało podpisane 21 kwietnia 2022 r. w Jankowicach, Gm. Tarnowo Podgórne).

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a Zarząd otrzymał absolutorium za 2021 r.

Następnie Prezes Zarządu Tadeusz Czajka przedstawił projekt uchwały o zmianie nazwy organizacji na Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezpartyjni i Niezależni.

– Nasz Ruch jest współzałożycielem federacji „Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd”, dlatego nowa nazwa ma podkreślić spójność celów i działań podejmowanych w Wielkopolsce z tymi na arenie krajowej  – uzasadniał potrzebę zmiany nazwy Prezes Tadeusz Czajka. – Uważamy, że niezależność i bezpartyjność są podstawą dla działań samorządowych i te dwie wartości zawarliśmy w nazwie ruchu.

Uchwałę o zmianie nazwy przyjęto jednogłośnie. Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty programu, zebranie zostało zakończone.

Teraz dokumenty zawierające nowe zapisy Statutu zostaną złożone w Sądzie.

bottom of page