top of page

16 maja 2017

 Konferencja prasowa w Poznaniu

16 maja 2017 r. odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia „Bezpartyjni – Wielkopolska”, które reprezentowali Prezes zarządu Tadeusz Czajka (Wójt Tarnowa Podgórnego), Wiceprezes zarządu Grzegorz Sapiński (Prezydent Kalisza), Skarbnik Grzegorz Wojtera (Wójt Suchego Lasu) oraz Członek Małgorzata Machalska (Burmistrz Lubonia).

Otwierając konferencję Prezes Tadeusz Czajka przedstawił ideę powstania Stowarzyszenia „Bezpartyjni – Wielkopolska” oraz zapowiedział, że obecnie ogólnopolskim priorytetem „Bezpartyjnych” jest złożenie projektu ustawy „Stop partiom w samorządach”: – Dążymy do wyeliminowania możliwości tworzenia partyjnych komitetów wyborczych w wyborach do rady miasta, gminy, czy w wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta – tłumaczył na konferencji.

Członkowie Stowarzyszenia zapewniali, że wprowadzone przepisy zapisy zapobiegną dyskryminacji komitetów bezpartyjnych. I przypominali, że komitety partyjne mają dzisiaj do dyspozycji szeroką paletę korzyści, m.in.

  • dostęp do funduszy wyborczych (pochodzących z budżetu państwa), lokali czy zasobów kadrowych partii (art. 132 § 1 i art. 133 § 1),

  • możliwość korzystania z wypromowanych – za publiczne pieniądze – logotypów, nazw i znaków graficznych partii  (art. 93),

  •  preferencyjnych zasad losowania numerów list wyborczych (art. 409 § 1).

Takich możliwości nie mają komitety niepartyjne.

Ponadto wskazywali, że dla działaczy partyjnych szeroko rozumiany interes polityczny będzie zawsze ważniejszy od dobra społeczności lokalnych.

Reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia mocno podkreślali, że dla społeczności lokalnych najważniejszą wartością jest to, że w wyborach samorządowych może startować każdy, na równych zasadach, bez przymusu wstępowania do organizacji partyjnej. Samorząd jest bowiem głosem mieszkańców, którzy najlepiej znają swoje potrzeby i priorytety.
A obserwowany obecnie trend zawłaszczania samorządów przez partie polityczne ogranicza swobodę społeczności lokalnych  w samodecydowaniu o kierunkach swojego rozwoju. Dlatego im mniej partii w samorządach, tym – zdaniem Stowarzyszenia „Bezpartyjni – Wielkopolska” – lepiej dla mieszkańców.

bottom of page