top of page

28 stycznia 2020

Spotkanie noworoczne 2020

noworoczne 2020
noworoczne 2020 12
noworoczne 2020 2
noworoczne 2020 9
noworoczne 2020 8
noworoczne 2020 7
noworoczne 2020 6
noworoczne 2020 4
noworoczne 2020 3

Członkowie i przyjaciele Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni-Wielkopolska przyjechali do Tarnowa Podgórnego na spotkanie noworoczne.

Witając zebranych Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka – Prezes Stowarzyszenia – podsumował ubiegłoroczne działania Stowarzyszenia oraz przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

Kilka słów do zebranych skierował także gość specjalny – Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Krótką prelekcję również wygłosił prof. Andrzej Stelmach, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Część oficjalną zakończył toast wzniesiony przez Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajkę.

 

bottom of page