top of page

18 czerwca 2021

Stanowisko Walnego Zebrania Członków

sprzeciw

Stanowisko

Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska

przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków

w dniu 18 czerwca 2021 r. w Tarnowie Podgórnym

 

 

My, członkowie Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, wyrażamy oburzenie, że w zapowiadanych strategicznych zmianach społeczno- gospodarczych pomijane są kwestie samorządowe. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań znacząco uszczupli dochody samorządów, a tym samym ograniczy możliwość realizowania stawianych przed nami zadań oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy jak samorządom nadal odbierane są kolejne kompetencje i narzucane są nowe obowiązki
bez finansowania kosztów ich wykonania. Jak niesprawiedliwie i nieobiektywnie jesteśmy traktowani przez obecną władzę centralną.

Dlatego jako niezależni wielkopolscy samorządowcy deklarujemy, że będziemy kontynuować i rozwijać nasze wspólne działania, zwłaszcza wtedy, gdy stawką jest wolność decydowania mieszkańców o rozwoju swoich społeczności lokalnych.


 

bottom of page