top of page

16 marca 2021

Sprzeciw wobec kandydatury Posła Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

bezpartyjni przeciwko Wróblewski na RPO.

Z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy informację o tym, że na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę swojego partyjnego polityka – Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego.

My, wielkopolscy samorządowcy, obserwujemy na co dzień działalność polityczną Pana Posła. Będąc politykiem Prawa i Sprawiedliwości sprawdza się on jako funkcjonariusz partyjny, wypełniający polecenia swojego szefa płynące z centrali. Ale Rzecznik Praw Obywatelskich nie może reprezentować wąskiej grupy politycznej! Tę funkcję powinna pełnić osoba niezależna, obiektywnie oceniająca rzeczywistość, która będzie bronić obywateli naszego kraju przed nadużyciami każdej władzy, również tej obecnej. Bez względu na światopogląd czy przekonania polityczne osób pokrzywdzonych.

Zgłaszamy swój stanowczy sprzeciw przeciwko tej kandydaturze. Dotychczasowa aktywność Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego nie daje nam niestety gwarancji, że będzie on pełnił ten urząd bezstronnie i niezależnie.

bottom of page