top of page

17 lutego 2021

Ogólnopolska koalicja niezależnych samorządowców zarejestrowana - trwają rozmowy z kolejnymi organizacjami  

OKSamorząd Członkowie założyciele
OKSamorząd Deklaracja założycielska

​Samorządy są gwarantem prawidłowego funkcjonowania demokracji – taki dogmat jest podstawą do powołania związku stowarzyszeń pod nazwą Ogólnopolska Koalicja Samorządowa. Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 2020 r. w Tarnowie Podgórnym. 5 lutego 2021 r., Koalicja została zarejestrowana przez poznański Sąd Rejonowy.

Koalicję utworzyło 12 organizacji, reprezentujących 10 województw. Najważniejszym celem nowego związku jest zintegrowanie tych samorządowców, którzy widzą i rozumieją konieczność obrony niezależności samorządów.  Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że działając dla swoich społeczności coraz dotkliwiej odczuwają konsekwencje zawłaszczania przez władze centralne kolejnych obszarów funkcjonowania państwa. Centralizacja i zauważalna uznaniowość przy podejmowaniu odgórnych decyzji przez rządzących utrudnia planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańców, na szczeblu lokalnym.

Jednocześnie uczestnicy potwierdzili, że  nie chcą działać pod szyldem jakiejkolwiek partii politycznej. – Niezależność umożliwia pełne reprezentowanie mieszkańców – przypominają członkowie założyciele Koalicji. – Nie da się pogodzić sterowania z centrali partyjnych ze służbą dla mieszkańców.

Na grudniowym zebraniu uchwalono Statut, a także wybrano władze stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Krajowego został Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, Wiceprzewodniczącymi – Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Sekretarzem Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, a Skarbnikiem – Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. W Zarządzie pracować też będą: Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i Wicestarosta Olsztyński Jacek Szydło. Wybrano także komisję rewizyjną, której przewodniczącym został Wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

Obecnie członkowie rozmawiają z kolejnymi organizacjami samorządowymi, zapraszając je w szeregi Koalicji tak, by wzmacniać głos bezpartyjnych na polskiej scenie politycznej. Deklarują także udział w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych pod wspólnym szyldem. 

więcej na www.oksamorzad.pl i na FB Ogólnopolska Koalicja Samorządowa

bottom of page