top of page

18 czerwca 2021

Nowe władze RSS Bezpartyjni-Wielkopolska

IMG_6855
JZ1_9016
JZ1_9015
JZ1_9001
JZ1_9014
JZ1_9012
JZ1_9020
JZ1_9023
JZ1_9011
JZ1_9013
JZ1_9026

Walne Zebranie Członków Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, które odbyło się 18 czerwca w Tarnowie Podgórnym, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ w tym roku kończyła się pierwsza kadencja Zarządu. W zebraniu uczestniczyło blisko
40 członków stowarzyszenia.

Po otwarciu Walnego Zebrania sprawozdanie finansowe za 2020 rok złożył Skarbnik Ruchu, Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera. Następnie Prezes Ruchu, Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka zaprezentował najważniejsze działania Zarządu w 2020 r., m.in. omówił zaangażowanie Bezpartyjnych – Wielkopolska w kampanię prezydencką Szymona Hołowni, powiedział o udziale stowarzyszenia w utworzeniu Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców oraz przypomniał powody opuszczenia tej formacji. Szczegółowo przedstawił wkład stowarzyszenia w powołanie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej oraz najbliższe plany związane z rozwijaniem tej federacji. Przypomniał także stanowiska, jakie Ruch zajął w 2020 r. w ważnych sprawach samorządowych i społecznych.

Pozytywną opinię na temat działalności Zarządu oraz działalności finansowej wyraziła Komisja Rewizyjna.

Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.  

Następnie przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Zaproponowane kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.

Na zakończenie obrad uczestnicy Walnego Zebrania Członków przyjęli wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw wobec faktu, że w zapowiadanych przez obecnie rządzących strategicznych zmianach społeczno-gospodarczych pomijane są kwestie samorządowe. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań znacząco uszczupli dochody samorządów, a tym samym ograniczy możliwość realizowania stawianych przed nimi zadań oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców.

 

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni - Wielkopolska

Kadencja 2021 - 2025

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego

Wiceprezesi:   

Patryk Jędrowiak, Burmistrz Ostrzeszowa

Adam Mytych, Zastępca Prezydenta Leszna

Ryszard Nawrocki, Radny Powiatu Konińskiego

Adam Pulit, Burmistrz Złotowa

Marian Szkudlarek, Burmistrz Swarzędza

Skarbnik: Grzegorz Wojtera, Wójt Suchego Lasu

​Sekretarz: Grzegorz Steczkowski, działacz samorządowy, Poznań

​Członkowie Zarządu:

Piotr Hojan, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Dorota Lew-Pilarska, Członek Zarządu Powiatu Kościańskiego

Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina

Magdalena Spychalska, działacz społeczny, Kalisz

Marek Wasiak, przedsiębiorca, Komorniki

Krzysztof Wolny, Burmistrz Międzychodu

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Jan Broda, Wójt Komornik

Członkowie:

Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy

Mirosław Broniszewski, Wójt Przykony

Jan Przybylski, Radny Nekli

Mirosław Wieczór, Burmistrz Wronek

bottom of page