top of page

17 lutego 2021

Apel o sprawiedliwy podział środków unijnych 

BP o sprawiedliwy podział środków UE

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska stanowczo sprzeciwia się powiązaniu podziału środków unijnych z nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 z politycznymi przekonaniami samorządowców.

Kwoty, zaproponowane przez obecny rząd dla Wielkopolski, są skandalicznie niskie. Wyrażamy zatem głęboką obawę, że o podziale środków zadecydowały względy polityczne, a nie merytoryczne. Uważamy, że to kolejny krok w kierunku osłabiania polskiej samorządności, tym razem na szczeblu wojewódzkim.

My, samorządowcy zrzeszeni w Ruchu Społeczno-Samorządowym Bezpartyjni – Wielkopolska, odczuliśmy już skutki podobnego działania rządu przy przydziale pieniędzy w ramach drugiej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlatego stanowczo apelujemy o sprawiedliwy, obiektywny podział środków unijnych pomiędzy regionami!

bottom of page