top of page

28 marca 2023

Odkodujmy wspólnie biznes i samorząd

fb_odkodowany2022-01

Szanowni Państwo!
Drodzy samorządowcy i przedsiębiorcy!

Zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Trwająca od ponad roku rosyjska agresja na Ukrainę mocno wpłynęła na rzeczywistość w Polsce. Od pierwszych jej godzin organizujemy pomoc humanitarną dla Ukrainy, a także wsparcie dla uchodźców, którzy schronili się w Polsce.

 

Jednocześnie wojna spowodowała zmiany na rynku pracy, zmieniły się też kanały dystrybucji. O funkcjonowaniu w rzeczywistości – nowej i dla samorządów, i dla przedsiębiorców – będziemy rozmawiać podczas konferencji w Tarnowie Podgórnym.

 

Wspólnie zastanowimy się także jak zachęcać mieszkańców do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Przed nami kampanie wyborcze – parlamentarna i samorządowa, w których ważne jest jak największe społeczne zaangażowanie. Mamy zatem nadzieję, że wymiana doświadczeń i dobrych praktyk podczas konferencji zaowocuje większą aktywnością obywatelską.

 

Chcemy też podyskutować o tym, jaka przyszłość rysuje się przed samorządami po wyborach – porozmawiamy o tym, jakie są samorządowe oczekiwania, nadzieje i obawy. Dziś, przy stale ograniczanych przez rządzących kompetencjach i środkach finansowych, w warunkach wysokiej inflacji i drożyzny, samorządom coraz trudniej zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców, nawet te, których realizacja jest zadaniem własnym gmin. Dlatego określenie potencjalnych scenariuszy jest kluczowe przy planowaniu możliwości i kierunków strategicznego rozwoju.

 

Zapraszamy do Tarnowa Podgórnego!

Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego

Ryszard Balcerkiewicz, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Zaproszenie na konferencję ODKODOWANY 2023

bottom of page